Termeni si Conditii

CUPRINS
SECȚIUNEA I. Termeni și condiții generale
SECȚIUNEA II. Definiții și Termeni
SECȚIUNEA III. Proprietatea Intelectuală
SECȚIUNEA IV. Comunicări comerciale – newsletter
SECȚIUNEA V.  Politica de confidențialitate
SECȚIUNEA VI. Oferta de produse și servicii
SECȚIUNEA VII. Modalități de plată
SECȚIUNEA VIII. Comanda
SECȚIUNEA IX. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare
SECȚIUNEA X. Modalităţi şi costuri de transport. Termene şi condiţii de livrare. Recepţia produselor
   SUBSECȚIUNEA X.I. Modalităţile de transport
   SUBSECȚIUNEA X.II. Costuri de transport
   SUBSECȚIUNEA X.III. Termene şi condiţii de livrare
   SUBSECȚIUNEA X.IV. Recepţia produselor
SECȚIUNEA XI. Garanţia produselor
SECȚIUNEA XII. Campaniile promoționale
   SUBSECȚIUNEA XII.I. Codurile promoționale
   SUBSECȚIUNEA XII.II. Vouchere/cupoane/coduri promoționale
   SUBSECȚIUNEA XII.III.  Întreruperea sau retragerea campaniei promotionale
SECȚIUNEA XIII.  Politica de retur
SECȚIUNEA XIV. Frauda
SECȚIUNEA XV. Limitare de responsabilitate
SECȚIUNEA XVI. Cesionarea și subcontractarea
SECȚIUNEA XVII. Forța majoră
SECȚIUNEA XVIII. Litigii
SECȚIUNEA XIX.  Dispoziții finale

 

Site-ul www.avvana.ro este gestionat de AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L., în calitate de vânzător, cu sediul social în București, str. Grădinarilor, nr. 14, bl. 1, ap. 48, sector 3, Romania, având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/2417/2021, identificată cu CIF RO43719957, telefon de contact 0721 547 999, e-mail: contact@avvana.ro.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a WebSite-ului și condițiile de achiziționare a produselor comercializate prin intermediul acestui Website (denumiți în continuare “T&C“). Acesta cuprinde drepturile și obligațiile părților care decurg din sau sunt în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare (denumit în continuare “Contractul de vânzare-cumpărare“) încheiat între Vânzător și un cumpărător, individual prin intermediul Site-ului Vânzătorului.

 

SECȚIUNEA I. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

1.1. Prezenții Termeni și Condiții sunt parte integrantă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Cumpărător și Vânzător și cuprind drepturile și obligațiile mutuale ale părților (așa cum sunt definite mai jos).

Prin încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul convine și este de acord cu prezenții Termeni și Condiții, în integralitatea acestora.

1.2. Cu excepția prevederilor contrare cuprinse în Contractul de vânzare-cumpărare sau în anexele acestuia, sau a anumitor prevederi cuprinse în acești Termeni și Condiții invalidate în mod expres sau modificate de Contractul de vânzare-cumpărare, sau cu excepția oricărui alt acord contrar dintre Vânzător și Cumpărător, prezenții Termeni și Condiții se vor aplica oricăror relații contractuale dintre părțile contractante.

1.3. Prin accesarea și utilizarea Site-ului www.avvana.ro, Cumpărătorul confirmă că este major sau că a primit permisiunea părinților și că are capacitatea juridică de a încheia un contract și de a plasa ulterior o comandă pe Website.

 

SECȚIUNEA II. DEFINIȚII ȘI TERMENI

2.1. CONȚINUT – termenul include toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament numeric,

 • informații despre produse, inclusiv imagini și descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care avem încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • cuprinsul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Cumpărătorilor săi de către noi prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al societății noastre Utilizatorului sau Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 2.2. CONT – sistemul electronic pus la dispoziția Cumpărătorului de www.avvana.ro, identificat printr-o adresă de e-mail (Log in) și o parolă, introduse de Cumpărător, care îi permit acestuia accesul la produsele disponibile pe Site, transmiterea Comenzii/Comenzilor și care permite Cumpărătorului să utilizeze funcționalități/servicii suplimentare (ex: vizualizare comenzi, facturi fiscale etc.);

2.3. CAMPANII PROMOȚIONALE –  condiții specifice de vânzare ale Produselor în cadrul Site-ului www.avvana.ro sau pe pagina de Facebook, respectiv Instagram a unor produse determinate, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă de timp limitată, cu respectarea legislației incidente (ex: reducerea prețului sau a costurilor de livrare etc.);

2.4.  CERINŢE TEHNICE - cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea www.avvana.ro şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet;

2.5. CONSUMATOR - orice persoană fizică ce acționează în alte scopuri decât cele ale activității sale comerciale sau profesionale;

2.6. CONTRACT LA DISTANȚĂ - orice contract încheiat între Vânzător și Cumpărător în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a acestora, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

2.7. COMANDA - solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de prezentele T&C.

2.8. COMUNICARE COMERCIALĂ - orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informațiile permițând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de poștă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terț independent față de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;

2.9. CONFIRMAREA COMENZII – reprezintă un e-mail automat primit de către cumpărătorul care a efectuat o comanda pe Site și care conține detaliile comenzii cu privire la caracteristicile produsului(lor) comandat(e) și a prețului achitat în funcție de modalitatea de plată aleasă de Cumpărător. Momentul confirmării comenzii este momentul încheierii contractului de vânzare la distanță.

2.10. COȘ DE CUMPĂRĂTURI – serviciu  pe care Vânzătorul îl oferă  Utilizatorului/Cumpărătorului să adauge produse pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care produsele nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea comenzii, Utilizatorul/Cumpărătorul poate beneficia de serviciul de urmărire a produselor prin primirea de comunicări comerciale din partea societății noastre.

2.11. CUMPĂRĂTOR/CLIENT - poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau orice persoana juridică sau entitate juridică care își face un Cont pe Site și efectuează o Comandă.

2.12. GARANŢIA COMERCIALĂ - orice angajament asumat de Vânzător faţă de Consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

2.13. GARANŢIA LEGALĂ DE CONFORMITATE - protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

2.14. NEWSLETTER/ALERTA (COMUNICĂRI COMERCIALE) - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate într-o anumită perioadă;

2.15.  PRODUSE – bun material mobil a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă;

2.16. WEBSITE/SITE – reprezintă site-ul ce se află la adresa www.avvana.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către societatea noastră;

2.17. SERVICII - orice serviciu care urmează a fi prestat de către VÂNZĂTOR, Cumpărătorului și sunt reprezentate prin produsele achiziționate de către Cumpărător, care corespund descrierii de pe Site, ale căror caracteristici au fost agreate de Cumpărător și înscrise în comandă, respectiv factură;

2.18. TRANZACȚIE - încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs sau din prestarea unui serviciu de către societatea noastră Cumpărătorului, inclusiv prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat, indiferent de modalitatea de livrare aleasă;

2.9. UTILIZATOR – persoana fizică (sau juridică) care are sau obține acces la Conținut, prin folosirea unui mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.), nu deține un CONT și nu a plasat nicio Comandă pe Site.

2.10. VÂNZĂTOR – societatea comercială AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L (în continuare „societate”), cu sediul în București, str. Grădinarilor, nr. 14, bl. 1, ap. 48, sector 3, Romania, având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/2417/2021, identificată cu CIF 43719957, telefon de contact 0721 547 999, e-mail: info@avvana.ro.

 

SECȚIUNEA III. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

3.1. Proprietatea intelectuală cuprinde în mare parte, drepturile legale care rezultă din activitatea intelectuală în domeniile industriale, ştiinţifice, literare şi artistice. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, respectiv elemente de grafică web, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a societății AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L și a furnizorilor autorizați.

3.2. Toate programele software utilizate în acest Site, prezentele T&C și softul sunt protejate de legile privind dreptul de autor, nefiind permisă reproducerea, modificarea, republicarea, transmiterea fără consimțământul prealabil scris al reprezentantului societății AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L.

3.3. Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție prin intermediul www.avvana.ro de către Vânzător sau contractorii acestuia, precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor/partenerilor săi contractuali. Utilizatorul/Cumpărătorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, gratuit, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentru utilizarea corectă a www.avvana.ro.

3.4. Utilizatorul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra in conflict cu prevederile prezentelor T&C. Faptul că dvs. postați pe Site sau pe rețelele de socializare ale noastre nu vă conferă niciun drept, titlu asupra Site-ului sau în legătură cu acesta.

3.5. Societatea noastră îi poate oferi Utilizatorului/Cumpărătorului la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei  www.avvana.ro. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul bine definit, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale platformei  www.avvana.ro.

3.6. Utilizarea pe  www.avvana.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru societatea respectivă. Societatea nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului platformei  www.avvana.ro.

3.7. Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea oricărui Conținut în alt context decât cel intenționat de AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L., iar vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Continuțului, doar cu acordul scris, exprimat în mod expres de către societatea noastră.

3.8. În cazul în care Utilizator/Cumpărătorul are acces prin orice mijloc la Conținut, aceste date se află sub incidența prezentelor T&C, dacă acesta nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. și Utilizator/Cumpărător și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea societății noastre cu referire la acel conținut.

3.9. În cazul în societatea noastră își dă acordul de utilizare de către Utilizator/Cumpărător a unui anumit conținut, la care Utilizator/Cumpărătorul are sau obține acces, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există.

3.10. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. cu un Utilizator/Cumpărător nu reprezintă un angajament contractual pentru respectivul Utilizator/Cumpărător care obține acces la Conținut sau la anumite secțiuni ale Site-ului, în sensul în care societatea noastră are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment Site-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.11. Niciun Conținut transmis către Utilizator/Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. sau a unui reprezentant al societății.


3.12. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele T&C sau de acordul de utilizare care îl însoțește (dacă există). Încălcarea prezentei secțiuni conferă dreptul societății noastre de a întreprinde măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a Conținutului Site-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse societății.

3.13. www.avvana.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Site-ului, în orice moment. www.avvana.ro își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil. Utilizatorii nu vor modifica nicio parte din acest Site, în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a Site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din Website care permit adăugarea conținutului de către utilizatori, respectiv zona de comentarii, aceștia vor introduce pe site doar conținut legal și moral, iar deținătorul își rezervă dreptul de a modera/cenzura comentariile.

SECȚIUNEA IV. COMUNICĂRI COMERCIALE – NEWSLETTER

4.1. În momentul în care Utilizatorul își creează un Cont pe site sau va accesa serviciile sau produsele noastre prin intermediul site-ului, vom solicita exprimarea consimțământului prealabil cu privire la primirea de newsletter și/sau alerte din partea noastră, transmise prin poșta electronică (e-mail, SMS) și/sau apel telefonic. Nu va fi inclus în newsletter și/sau în alertele transmise Utilizator, niciun alt fel de material publicitar care să facă referire la vreun terț care nu este partener.

4.2. Datele preluate de la Utilizator, în scopul expedierii newsletter-lor și/sau alertelor, pot fi folosite în limitele politicii de confidențialitate și a acordului prealabil exprimat de către Utilizator.

4.3. Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat după cum urmează:

 • prin folosirea legăturii special destinate din cadrul Conținutului oricăror newsletter și/sau alerte primite;
 • prin contactarea la adresa de email contact@avvana.ro.

Renunțarea la primirea de newsletter și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul acordat în general pentru prevederile prezentelor T&C.

4.4. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înțelesul legislației incidente, mesajele primite de către Utilizator/Cumpărător de la Vânzător, prin SMS sau poștă electronică, referitoare la statusul relației dintre Vânzător şi Utilizator/ Cumpărător (ex: confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

4.5. Societatea noastră își rezervă dreptul de a selecționa Utilizatorul/Cumpărătorul care și-a exprimat anterior acordul de a primi newsletter și/sau alerte, cât și dreptul de a elimina justificat din baza sa de date orice Utilizator/Cumpărător. În acest caz, Utilizatorul/Cumpărătorul ni se poate adresa pentru a primi justificările necesare în legătură cu orice decizie și/sau acțiune întreprinsă în sensul prezentului articol sau va primi o informare cu privire la măsurile întreprinse și motivația acestora.

 

SECȚIUNEA V. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

5.1. AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentele T&C și în Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți, nu va fi făcută de Utilizator/Cumpărător cu privire la Comandă sau Contract, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

5.3. Pentru vizualizarea Politicii de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal accesați prezentul link: https://avvana.ro/pages/politica-de-confidentialitate

 

SECȚIUNEA VI. OFERTA DE PRODUSE ȘI SERVICII

6.1. Oferta de produse înseamnă o ofertă de bunuri selecționate, oferite prin intermediului unui catalog disponibil pe Site. Aceasta nu este o ofertă prin care se încheie un contract, așa cum este definită la art. 1188 alin. (1) din Codul Civil. Această ofertă este doar cu titlu informativ, iar Vânzătorul nu are obligația de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu privire la bunurile respective.

6.2. Vânzătorul ia toate măsurile pentru ca informațiile publicate pe Website, inclusiv descrierea Produselor și a Serviciilor, precum și preţurile listate, să fie întotdeauna corecte şi complete. În situația în care există greșeli sau erori, vom încerca să le înlăturăm în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care constatăm că eroarea respectivă a afectat/influențat Comanda dvs. sau Contractul valabil încheiat, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii sau a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia. În cazul în care nu puteți fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-ați furnizat în timpul procesului de comandă, vom considera Comanda anulată şi veți fi notificat despre aceasta prin e-mail.

6.3. Vă rugăm să aveți în vedere că achiziționarea produselor pe Website oferă o experienţă diferită de cea din magazine. În special, trebuie să ştiți că:

 • culorile Bunurilor, astfel cum sunt prezentate pe Website, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dvs.;
 • dimensiunile şi forma produselor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar pe Website, de aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dvs. să verificați ca dimensiunea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul produs;
 • fotografiile şi imaginile de pe Website au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a produsului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a acestuia;

6.4. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Site sau pe pagina de Facebook a societății (imagini statice/bannere de campanie/imagini dinamice/prezentări multimedia) nu reprezintă o obligație contractuală din partea noastră, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

6.5. În descrierea produselor și/sau serviciilor, ne rezervăm dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii/etc.) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.

6.6. Bunurile vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul să nu putem livra Comanda. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a retrage orice produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate față de dvs. este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele bunuri pe care nu le mai putem furniza sau pe care le-am retras de la comercializare.

6.7. Societatea noastră depune toate eforturile pentru a livra Bunurile în cel mult 5 zile lucrătoare după confirmarea comenzii. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare (oferite pe Website, la telefon sau prin e-mail) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz.

6.8. AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate.

6.9. Vânzătorul își rezervă dreptul de efectua orice modificări ale Conținutului site-ului, inclusiv prețurile. Ofertele (inclusiv reducerile, vânzările promoționale și pliantele promoționale) sunt aplicabile în limita stocului disponibil sau pentru o anumită perioadă de timp. Prețurile sunt aplicabile în momentul plasării Comenzii.

6.10. Preturile vor fi afișate în moneda națională (LEU), la fel și reducerile de preț, iar moneda de referință pentru calculul, plata și facturarea produselor comandate, va fi tot moneda națională (LEU).

6.11. Toate prețurile bunurilor și serviciilor (ex. livrarea) sunt stipulate cu TVA inclus, cu excepția mențiunilor exprese că prețurile nu includ TVA.

6.12. Dacă doriți să efectuați plata online utilizând un card în moneda EURO sau o altă monedă internațională, banca emitentă a cardului dvs. poate opera conversia în lei a sumei achitate, existând posibilitatea ca banca dvs. să perceapă un comision de schimb valutar. Astfel, vă revine obligația de a vă informa cu privire la existența unui astfel de comision înainte de a plasa o comandă pe site, societatea AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L nefiind răspunzătoare pentru lipsa de informare cu privire la acest aspect.

6.12. Așadar, în cazul plăților online, AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. nu este și nu poate fi responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Utilizator, precum comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului, singurul responsabil fiind Utilizator.

6.13. În completare Secțiunii IV din Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, ulterior realizării unei plăți utilizând cardul bancar, după prima tranzacție, datele cardului Utilizatorului nu sunt reținute de AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L.

6.14.  În cazul înregistrării unei comenzi având un preț derizoriu față de prețul real al produsului respectiv avem dreptul de a nu onora comanda respectivă, pe care o vom anula, cu informarea ulterioara a Utilizatorului. În cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate (culoare, mărime etc.), Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea livrării către Cumpărător a unui produs cu caracteristici cat mai apropiate de cele prezentate la momentul efectuării comenzii. Astfel, Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru erorile de sistem care nu sunt generate de acțiunile sale, solicitând astfel Clienților săi abordarea unei conduite de bună credință, înțelegere și cooperare cu și față de Vânzător.

6.15. Prețurile afișate pe SITE tăiate de o linie semnifică ultimul preț la care produsul a fost comercializat fără a fi practicat discount pentru produsul respectiv. Aceste tarife au caracter pur informativ și nu au valoare juridică.

 

SECȚIUNEA VII. MODALITĂȚI DE PLATĂ

7.1. Prețul Contractului poate fi efectuat prin una dintre următoarele modalități, în funcție de opțiunea Cumpărătorului:

 • plata online cu card (card personal sau al societății cumpărătoare, în condiții de deplină securitate, fără a fi perceput un comision suplimentar pentru tranzacții; plățile se realizează prin intermediul procesatorului de plati Stripe);
 • ordin de plată (în baza facturii proforme emise de către Vânzător);
 • numerar la livrare (plata va fi făcută în lei, conform prețului Contractului și se va face la persoana care efectuează livrarea).

7.2. Modalitatea de plată cu numerar la livrare nu este disponibilă pentru comenzi online a căror valoare cu TVA este mai mare de 5.000 lei pentru persoanele juridice și persoanele fizice.

7.3. Facturile vor fi emise în format electronic și accesibile Cumpărătorului direct din Contul acestuia din urmă, și astfel, facturile nu vor mai fi plasate în coletul de livrare al comenzilor. La cererea Cumpărătorului se poate elibera factura și în format fizic, fiind plasată în coletul de livrare al comenzilor.

 

SECȚIUNEA VIII. COMANDA

8.1. Utilizatorul se înregistrează în site pe baza unui user (nume utilizator) și a unei parole unice, selectează produsele, își exprimă acordul cu Termenii și Condițiile prezentate pe site-ul www.avvana.ro, apoi apasă butonul „Adaugă în Coș/Add to cart”. Se pot efectua comenzi și prin telefon, utilizând numerele de telefon afișate pe Website.

8.2. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care Campania este activă și exista stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a acestuia.

8.3. În „Coșul de cumpărături/Cart”, Utilizatorul/Cumpărătorul are posibilitatea să parcurgă lista produselor, să modifice cantitățile și să confirme intenția de cumpărare prin accesarea butonului „Finalizează comanda". Prin finalizarea comenzii Utilizatorul/Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

8.4. Ulterior finalizării comenzii, Utilizatorul/Cumpărătorul va primi în vederea validării acesteia, o confirmare scrisă din partea Vânzătorului, privind disponibilitatea, prețul și caracteristicile produselor respectiv a serviciilor comandate.

8.5. AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. poate denunța unilateral comanda efectuată, în urma unei notificări prealabile adresate Utilizatorului/Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte părți daune-interese, în următoarele cazuri:

 • în cazul plății online, neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului/Cumpărătorului;
 • în cazul plății online, invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de AVVANA BEAUTY CONCEPTR.L;
 • datele furnizate de către Utilizator/Cumpărător pe Site sunt incomplete, conducând la imposibilitatea finalizării sau procesării comenzii sau sunt incorecte;
 • activitatea Clientului pe Site poate produce daune de orice natură sau prejudiciază în orice fel societatea noastră și/sau partenerii noștri;
 • realizarea a mai mult de două încercări de livrare consecutive, eș

8.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse și/sau Servicii afișate pe Website ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii, cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.

8.7. Odată înregistrată, Comanda nu mai poate fi modificată de către Cumpărător. În cazul în care doriți să modificați/anulați ne puteți contacta pe e-mail info@avvana.ro sau la numărul de telefon 0721 547 999.

8.8. Cumpărătorul poate renunța la o comandă efectuată, în condițiile prevăzute de art. 11 din Ordonanța de Urgența Guvernamentală nr. 34 din 2014 privind drepturile consumatorilor din cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea si completarea unor acte normative.

8.9. În cazul în care Cumpărătorul renunță în cadrul termenului legal de retragere din contract, la o comandă achitată online folosind un card bancar și dacă banca emitentă a virat sumele achitate în contul societății noastre, suma aceasta va fi returnată de către Societate nu mai târziu de 14 zile de la data la care aceasta din urmă a luat la cunoștință despre intenția de renunțare a Cumpărătorului la comandă și după primirea produsului returnat.

8.10. Pentru rambursarea sumelor achitate, se vor folosi aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Cumpărător pentru Tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată, indicată expres în scris de către acesta.

8.11. Dacă Vânzătorul nu poate livra produsul comandat și achitat de către Cumpărător, îl va informa pe acesta și va returna acestuia contravaloarea produselor în termen de 14 zile calculat de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din contract (a se vedea Politica de Retur).

8.12. Astfel cum am menționat, odată înregistrată Comanda, aceasta nu mai poate fi modificată.

8.13. În cazul în care Cumpărătorul solicită anularea unei comenzi achitate cu cardul, se vor aplica condițiile prevăzute dreptului de retragere din cadrul capitolului Politica de retur.

8.14. Vânzătorul își rezervă dreptul de a cumula mai multe comenzi separate, plasate de către un Cumpărător ca și cum aceste comenzi ar fi una singură, pe care Vânzătorul o va livra într-o singură prestație (livrare), doar dacă stadiul de procesare al acestora permite. Comenzile nu se pot cumula dacă: sunt plasate din conturi de client diferite, daca au date de livrare și contact diferite, daca au modalități de plată diferite și dacă sunt achitate online. În cazul în care Cumpărătorul nu dorește cumularea comenzilor, acesta are la dispoziție posibilitatea de a informa Vânzătorul prealabil livrării, accesând datele de contact puse la dispoziție pe Site sau în prezentele T&C.

 

SECȚIUNEA IX. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

9.1. Contractul de vânzare cumpărare încheiat la distanţă se consideră a fi încheiat în momentul în care Vânzătorul confirmă prin e-mail plasarea Comenzii de către Utilizator/Cumpărător şi disponibilitatea Produsului/Produselor, prin acceptarea ofertei acestuia privind achiziţionarea Produsului/Produselor menţionată în Comandă.

9.2. Contractul la Distanţă denumește în special produsul, caracteristicile sale principale, prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu prezentele T&C.

9.3. Vânzătorul va include în coletul expediat toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Cumpărător. Suplimentar, Vânzătorul poate include în colet materiale publicitare pentru a-și promova propriile produse sau campanii (sau ale unor terți parteneri), precum și cadouri destinate fidelizării clienților.

9.4. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor Produselor și să realizeze obiectul Contractului la Distanţă. Dacă livrarea Produselor nu este posibilă din motive independente, Clientul/Utilizatorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi restituirea tuturor sumelor achitate, după caz. Utilizatorul/Cumpărătorul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.

 

SECȚIUNEA X.  MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE. RECEPŢIA PRODUSELOR

SUBSECȚIUNEA X.I. MODALITĂŢILE DE TRANSPORT:

10.1. Livrarea Produselor este disponibilă pe teritoriul României.

10.2. AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. are dreptul de a adăuga țări în lista destinațiilor către care oferă livrare a produselor comercializate sau poate să elimine anumite destinații, onorând comenzile deja plasate pe Website înainte de decizia de eliminare a unei destinații. În acest sens, va informa Clienții în scris și/sau prin afișare pe Site, inclusiv prin actualizarea prezentelor T&C, cu privire la orice modificare intervenită în legătură cu transportul coletelor.

10.3. Comenzile plasate online pot fi livrate doar prin intermediul firmelor de curierat.

10.4. Vânzătorul oferă Utilizatorului/Cumpărătorului următoarele metode de livrare ale Produsului/Produselor:

 • expediere prin curier,
 • expediere prin curier cu ramburs.

10.5. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate este efectuată prin intermediul unei/unor firme de curierat rapid. Acestea prelucrează date cu caracter personal ale Clientului exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor și numai cu respectarea întocmai a prezentelor T&C. De asemenea, potențialii terți parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clienților, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor si condițiilor legii cu privire la siguranța prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentelor T&C, prin încheierea cu companiile de curierat a unor Acorduri de prelucrare a datelor personale. În acest sens, firma de curierat poate contacta Clienții prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.

 

SUBSECȚIUNEA X.II. COSTURI DE TRANSPORT

10.6. Costurile de transport pentru livrarea Produselor sunt în sarcina Utilizatorului/Cumpărătorului, cu excepția cazului când Contractul de Vânzare Cumpărare la Distanţă prevede altfel.

10.7. Costurile livrării Produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile platformei www.avvana.ro în momentul plasării Comenzii de către Utilizator/Cumpărător.

10.8. Costurile livrării sunt suportate de către Vânzător, dacă există neconformității ale produsului achiziționat, a existenței unui viciu ascuns sau a unui viciu de fabricație, respectiv a unei deficiente calitative a produsului livrat, care nu a fost și nu putea fi cunoscut de client prin mijloacele obișnuite de verificare, precum și în cadrul unei promoții sau a unei campanii de fidelizare sau promovare.

10.9. Costurile de livrare către destinațiile spre care AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. asigură servicii de livrare sunt afișate în cadrul procesului de plasare al comenzii pe Website și reprezintă costurile negociate cu Companiile partenere specializate în prestarea serviciilor de curierat. Aceste costuri pot sa varieze în timp în funcție de modul în care decurge relația comercială dintre Companiile partenere.

 

SUBSECȚIUNEA X.III. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE 

10.10. Livrarea se va efectua în medie în 3 zile lucrătoare de la data confirmării comenzii, nu mai târziu de 7 zile calendaristice. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului susmenționat, Vânzătorul îl va informa pe Cumpărător prin e-mail și poate agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial.

10.11. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Cumpărătorul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii. Cumpărătorul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns va fi considerat un accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Cumpărătorul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anularea comenzii, iar produsul a fost deja achitat de acesta, Vânzătorul îi va înapoia sumele plătite

10.12. În cazul în care AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L nu poate executa contractul din cauza faptului că produsul nu este disponibil, va informa Cumpărătorul despre această indisponibilitate.

 

SUBSECȚIUNEA X.IV. RECEPŢIA PRODUSELOR

10.13. Utilizatorul/Cumpărătorul are obligația de a semna bonul de livrare (AWB-ul) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexată nota de livrare ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț).

10.14. De asemenea, Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe nota de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

10.15. Pentru produsul/produsele care prezintă mici defecte, inadvertențe sau vicii de fabricație, dacă au fost livrate Clientului, iar acesta din urmă nu dorește returnarea produsului/produselor, AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L poate oferi un discount aplicat la următoarea comanda plasată pe Site.

10.16. Valoarea discount-ului va fi stabilită de la caz la caz, în funcție de respectivul defect, inadvertență sau viciu de fabricație. În cazul în care, un produs care urmează a fi expediat către Client, este descoperit ca având un defect, o inadvertență sau un viciu de fabricație înainte de livrare, AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. poate oferi un discount (aplicabil plăților ramburs) pentru respectiva comandă sau un discount aplicabil următoarei comenzi plasate pe Site (aplicabil în cazul în care plata a fost deja realizata online cu cardul).

 

SECȚIUNEA XI.  GARANŢIA PRODUSELOR

11.1. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Utilizator/Cumpărător prin care acesta se obligă să restituie Utilizatorului/Cumpărătorului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a Produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate www.avvana.ro sau în declarația de conformitate a Produsului.

11.2. Fiecare produs comercializat de AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. beneficiază de termenul de garanție menționat, după caz, în certificatul de garanție al produsului și cu respectarea întocmai a Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată.

11.3. Societatea noastră respectă dispozițiile art. 11 alin. (1) din Legea 449/2003 pe care le reproducem: „În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată”. De asemenea, Clientul beneficiază de termenele prevăzute în cadrul Capitolului V din Legea 449/2003.

11.4. Termenii și condițiile detaliate ale garanției, precum și durata acesteia sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către producător sau distribuitor care însoţeşte Produsul, după caz.

11.5. Detalii despre trăsăturile caracteristice ale fiecărui produs sunt furnizate în pagina de prezentare a acestuia. Produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate.

11.6. Niciun Client nu poate solicita o garanție extinsă în alți Termeni și alte Conditii și/sau o garanție validă pentru un termen mai lung decât cel prevăzut în documentele menționate în prezentul articol. Garanția oferită de AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L este emisă în conformitate cu legislația în vigoare și se bazează pe obținerea de către Vânzător a documentelor justificative pentru calitatea/durata de utilizare a produselor comercializate, certificate de autenticitate și/sau de conformitate, direct de la producător și/sau distribuitorii autorizați ai producătorului.

 

SECȚIUNEA XII. CAMPANIILE PROMOȚIONALE

12.1. AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L oferă diverse tipuri de reduceri, cupoane sau vouchere, utilizarea acestora fiind supusă anumitor reguli, comunicate de Vânzător sub formă de regulament pe platforma www.avvana.ro.

12.2. Promoțiile desfășurate pe site-ul www.avvana.ro nu se cumulează între ele. Se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale, etc), cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție.

12.3. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții.

12.4. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective adus la cunoștința participanților prin intermediul site-ul sau pe pagina oficială Facebook sau instagram și la sediul social al Societății, dacă există o cerere în acest sens.

12.5. AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi, regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe www.avvana.ro, acestea fiind publicate pe Site sau pe rețelele de socializare. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe Site, în perioada de valabilitate și în limita stocului disponibil. www.avvana.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

12.6. În Campania Promoțională nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Campaniile Promoționale care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului vor fi menționate și se aplică pentru fiecare livrare.

 

SUBSECȚIUNEA XII.I. CODURILE PROMOȚIONALE

12.7. AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. poate oferi coduri promoționale prin organizarea unor promoții valabile exclusiv pentru o anumită secțiune de produse ce va fi comunicată prin e-mailul de transmitere a codului sau în regulamentul campaniei promoționale, cu excepția cazului în care este specificat altfel.

12.8. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii în cadrul www.avvana.ro, neputând fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată. Codurile promoționale se aplică produselor expres indicate.

12.9. Într-o Comandă poate fi folosit un singur cod promoțional, nefiind permisă utilizarea mai multor coduri în aceeași Comandă.

12.10. În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Utilizatorul/Cumpărătorul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa info@avvana.ro, în care să precizeze detaliile comenzii solicitate de Vânzător pentru reactivarea codului, asta urmând a reactiva codul pe o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice.

 

SUBSECȚIUNEA XII.II. VOUCHERE/CUPOANE/CODURI PROMOȚIONALE

12.11. Voucherul este un document electronic constând într-un cod sau cupon promoțional, de o anumită valoare, specificată în codul sau cuponul promoțional și utilizat în vederea acționării unui Produs la un preț diminuat cu valoarea voucherului respectiv.

12.12. Orice produs cadou, indiferent de promoție, va avea o valoare minimă, iar Clientul/Utilizatorul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție, după caz.

12.13. Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.

12.14. Orice Campanie Promoțională la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoană juridică, identificată ca și Utilizator/Cumpărător şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp.

12.15. Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.

12.16. Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia, ca reducere la Comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o Comandă deja plasată.

12.17. În cazul în care o Comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher conține mai multe Produse este anulată, respinsă sau returnată parțial, discount-ul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte Produse rămase în Comandă, dacă valoarea Comenzii nu respectă condițiile Campaniei Promoționale. Nu se va restitui valoarea alocată din voucher pentru Produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o Comandă cu produse multiple. Clientului/Utilizatorului i se va restitui suma achitată de acesta pentru Produse.

12.18.  În cazul în care o Comandă la care s-a aplicat reducerea prin voucher este anulată, respinsă sau returnată integral, Clientului i se va returna integral suma plătită, iar voucherul își va pierde valabilitatea și nu va putea fi reactivat.

 

SUBSECȚIUNEA XII.III. ÎNTRERUPEREA SAU RETRAGEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

12.22. AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L., în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a retrage Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a Consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma www.avvana.ro și/sau pe rețelele de socializare).

12.23. De asemenea, Societatea își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul Campaniei Promoționale respective, în perioada desfășurării acesteia, din motive întemeiate (cum ar fi defecțiuni tehnice apărute în sistem sau defecțiuni de natură software/hardware), dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

SECȚIUNEA XIII. POLITICA DE RETUR

13.1. Cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu art. 9 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014, de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare fără a invoca un motiv și fără aplicarea de penalizări, în termen de 14 zile calendaristice de la recepția Bunurilor.

13.2. Singurul cost pe care va trebui sa-l suportați este taxa de transport pentru returnarea coletului, cu excepția cazului în care transportul returului este suportat de către Vânzător.

13.3. Clientul are la dispoziție posibilitatea de a returna prin orice mijloace produsele suportând taxele de retur aferente, însă solicitarea noastră este ca returul produselor să fie realizat cu compania parteneră a AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L, care a efectuat livrarea coletului având în vedere că prețurile sunt negociate în beneficiul Utilizatorilor/Cumpărătorilor.

13.4. Cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la retragere prin transmiterea unei notificări la adresa info@avvana.ro sau telefonic la numărul de telefon 0721 547 999, indicând:

 • Numărul Comenzii;
 • Data achiziției;
 • Contul IBAN pentru returnarea plății;
 • Numele titularului contului bancar.

13.5. În cazul retragerii Cumpărătorului din Contractul de vânzare-cumpărare, Vânzătorul este obligat, fără întârzieri inutile și în termen de maximum 14 zile lucrătoare de la data la care este informat de decizia de retragere, să returneze Cumpărătorului prețul tranzacției achitat pentru Bunuri, urmând același canal prin care a fost achitat prețul tranzacției.

13.6. În cazul în care produsul a fost achitat online, prin card bancar, vom restitui suma aferentă produsului returnat din care vom retrage taxa de transport pentru returnarea coletului, în același cont bancar din care s-a efectuat plata.

13.7. Este indicat ca returul sa fie efectuat în ambalajul original al acestuia. În cazul returnării produsului în alt ambalaj, returul va fi acceptat daca produsul nu prezintă urme de uzura, nu este deteriorat, are toate etichetele atașate și este complet – inclusiv cu accesorii, certificat de garanție, manual de instrucțiuni etc.

13.8. Din rațiuni de igienă, unele produse nu se returnează.

13.9. Returul poate fi refuzat de către Vânzător în următoarele situații:

 • în cazul înlocuirii de către Cumpărător a produsului achiziționat cu un alt produs având alte specificații sau de un tip diferit;
 • în cazul în care cererea de returnare depășește termenul de 14 zile calendaristice de la recepția bunului;
 • în cazul în care se returnează un produs care nu este în aceeași stare în care a fost livrat, respectiv având toate etichetele intacte împreună cu toate documentele care au însoțit produsul/produsele returnat(e) și se dovedește reaua intenție a clientului cu privire la integritatea produsului returnat.

13.10. Returul va fi refuzat de către Vânzător în următoarele situații:

 • dacă etichetele de identificare ale produsului sau ale ambalajului sunt deteriorate sau lipsesc;
 • dacă produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator (de ex: produse cosmetice);
 • bunuri care sunt susceptibile a se deteriora;
 • bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • produse care prezintă urme de utilizare, de deteriorare sau de uzură:
 • produsele nu sunt însoțite de toate accesoriile aferente și de certificatul de garanție, în original;
 • produsele care au fost utilizate fără respectarea instrucțiunilor și a indicațiilor ce însoțesc respectivele produse;

13.11. Dacă se constată una dintre situațiile menționate mai sus, contravaloarea produselor returnate nu va fi achitată, iar coletul va fi retrimis către Cumpărător acesta urmând să suporte și costurile de retrimitere.

 

SECȚIUNEA XIV. FRAUDA

14.1. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.2. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale, conform Comenzii, și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare și, în special, pentru pierderea acestora.

14.3. Vânzătorul declină orice responsabilitate, în situația în care Utilizatorul/Cumpărătorul este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde ca este reprezentant al Vânzătorul sau ca reprezintă interesele Vânzătorul. Despre acest lucru va fi informat Vânzătorul, folosind datele de contact din prezentele T&C.

14.4. Crearea de Conturi multiple, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze bunul mers al Campaniilor Promoționale (ex: plasarea unor Comenzi într-un cuantum substanțial, în scopul acumulării unor puncte de loialitate, dar care sunt anulate ulterior) este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă.

14.5. AVVANA BEAUTY CONCEPT S.R.L. își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente Campaniilor Promoționale sau ofertelor în curs, de a anula Contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

14.6. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor www.avvana.ro, alterarea conținutului platformei www.avvana.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma www.avvana.ro, deturnarea conținutului livrărilor Produselor către terți, etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

 

SECȚIUNEA XV. EXONERAREA DE RESPONSABILITATE

15.1. Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil în niciun fel în fața vreunui Utilizator/Cumpărător care utilizează Site-ul, altfel decât în limita articolelor ce constituie T&C.

15.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

15.3. Prin crearea Contului, utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc T&C Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

15.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic T&C Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării pe Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui document.

15.5. În cazul în care un Utilizator/Cumpărător consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Vânzător violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Vânzător, conform detaliilor de contact, astfel încât aceasta din urmă să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

15.6. Vânzătorul nu garantează Utilizatorului accesul la Site în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral Conținutul. De asemenea, Utilizatorul nu poate reproduce parțial sau integral, să copieze sau să transfere vreunui terț orice Conținut asupra căruia are sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului.

15.7. Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legături, indiferent de natura acestora. Pentru respectivele Site-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

15.8. Vânzătorul nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte cu privire la faptul că site-ul sau experiența Utilizatorului pe Site va corespunde cerințelor acestuia. De asemenea, nu putem garanta faptul că nu vor exista întreruperi, că va funcționa sigur și fără niciun fel de eroare.

15.9. În limita prevederilor T&C, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Site-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la achiziții, oferte speciale, promoții, promovări sau oricare alt tip de relații care pot apărea între Client și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Site-ului.

15.10. Materialele de promovare utilizate pentru prezentarea campaniilor promoționale pe Site și/sau pe pagina de Facebook, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea lor a fi interpretată ca o obligație asumată de Vânzător de a deține efectiv în stoc pentru scopuri de comerț, produsele ce apar sau pot să apară în cadrul acestora. Doar produsele prezentate pe Site, având indicate prețul de vânzare și caracteristicile acestora servesc scopurilor comerciale ale Companiei fiind astfel disponibile pentru vânzare.

 

SECȚIUNEA XVI. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

16.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru serviciile aferente onorării Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.

 

SECȚIUNEA XVII. FORȚA MAJORĂ

17.1. Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

17.2. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

17.3. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

17.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.

17.5. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 30 zile, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligaţiile până la această dată.

 

SECȚIUNEA XVIII. LITIGII

18.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

18.2. Dacă soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi deferit instanțelor competente din București, în conformitate cu legile române în vigoare.

 

SECȚIUNEA XIX. DISPOZIȚII FINALE

19.1. Limba de comunicare dintre Vânzător și Cumpărător și limba Contractului de vânzare-cumpărare este limba română. Toate Contractele de vânzare-cumpărare încheiate sunt arhivate electronic de către Vânzător și nu sunt disponibile terților.

19.2. În cazul în care orice prevedere a T&C devine, din orice motiv, nulă sau inaplicabilă, restul T&C vor rămâne neafectate.

19.3. Vânzătorul poate schimba sau modifica T&C, forma modificată intrând în vigoare de la data publicării lor. Drepturile și obligațiile anterioare atât ale Vânzătorului, cât și ale Cumpărătorului vor rămâne neafectate.

19.4. În cazul introducerii unui element internațional în tranzacția bazată pe Contractul de vânzare-cumpărare, părțile contractante convin ca relația dintre ele să fie guvernată de legislația română. Drepturile consumatorului care derivă din legislația aplicabilă în general vor rămâne aceleași.

19.5. Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere, rănire sau pagubă materială, directă sau indirectă, cauzată de orice defect al Bunurilor livrate, decât în situația în care pierderea, rănirea sau paguba materială respectivă derivă din neglijența, omisiunea sau intenția acestuia.

 

Cos de cumparaturi

Livrare Gratuita la comenzi de peste 350 RON